2226056125 6972939281 Θέση Καραβά - Ιστιαία exalcomanolas@gmail.com